Privacyverklaring Feithplein
De privacyverklaring geldt voor bezoekers van www.feithpleinvoorburg.com (hierna: “de Website”).

Laatst gewijzigd op: 07-04-2021

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”) geven we u graag meer informatie over hoe de Website omgaat met uw gegevens.

Bij uw bezoek aan de Website wordt informatie verzameld. Binnen de privacyverklaring leest u hoe hiermee wordt omgegaan.

Door gebruik te maken van de Website en/of de diensten die worden aangeboden geeft u aan de privacyverklaring te accepteren. De privacy van alle gebruikers staat voorop. Uw persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Beheer
De Website staat onder beheer van Long at Home Investments B.V. (hierna: “Beheerder”).

Long at Home Investments B.V.
Flight Forum 154
5657 DD Eindhoven

Beheerder is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op verzoek van Long at Home Investments B.V. (hierna: “Aanbieder”) en houdt zich daarbij aan de eisen die de AVG stelt. Uw gegevens worden opgenomen in een bestand waarbij het gebruik is aangemeld bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl) gevestigd te Den Haag, onder nummer: m1356665.

Aanbieder
De Website wordt aangeboden door, en valt onder de verantwoording van, Long at Home Investments B.V. en diens aanverwante dienstverleners.

Long at Home Investments B.V.
Flight Forum 154
5657 DD Eindhoven

Cookies
Bij uw eerste bezoek aan de Website wordt gevraagd om algemene bezoekgegevens bij te houden door middel van cookies. Deze gegevens worden verzameld voor onderzoek, om zo een beter inzicht te krijgen in hoe de Website wordt gebruikt en hoe de dienstverlening hierop kan worden aangepast. De bezoekgegevens worden anoniem bewaard. De gegevens zullen niet te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Mogelijke soorten cookies waarvan gebruik wordt gemaakt:

Permanente cookies
De Website plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Website. Denk hierbij aan het versneld mogelijk maken om persoonsgegevens in te vullen. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen en kan er beter gebruik worden gemaakt van de Website. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw webbrowser.

Google Analytics
De Website maakt mogelijk gebruik van Google Analytics waarmee het surfgedrag van bezoekers – geanonimiseerd – wordt verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

Pixel tags
De Website kan gebruik maken van “pixel tags” (kleine grafische bestanden, ook bekend als “tracking pixels” of “web beacons”) of andere middelen voor datacollectie om het gebruik van de Website te bewaken. Deze tools maken het mogelijk om technische en statistische data te verzamelen over het gebruik van de Website. Technische en statistische data zijn het IP-adres, bezoektijden, gebruiker-agentstrings, browsertype, monitorafmetingen, etc. Het gebruik van deze tools is gebaseerd op een standaardtechnologie die door de meeste bedrijven gebruikt wordt. Ook worden pixel tags mogelijk door externe serviceproviders geplaatst om voor ons advertenties te verzorgen via het internet. Deze serviceprovider kan anonieme informatie (anders dan het IP-adres van uw computer) verzamelen over het bezoek aan de Website.

Sociale knoppen
Op de Website zijn (mogelijk) knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale media kanalen, zoals; Facebook, Pinterest, Twitter, Google Plus en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent, zodat u niet iedere keer opnieuw hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat deze social media kanalen met persoonsgegevens doen, adviseert Long at Home Investments B.V. u om de privacyverklaringen van de desbetreffende sociale media kanalen (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen.

Tracking pixel
Voor nieuwsbrieven en online advertenties wordt mogelijk gebruik gemaakt van tracking pixels. Door middel van een tracking pixel is te zien of een nieuwsbrief of advertentie tot conversie heeft geleid. De gegevens uit de tracking pixel worden gebruikt voor het optimaliseren van onze marketingdiensten.

Persoonsgegevens van belangstellenden
Bezoeker kan op de Website mogelijk doorverwijzingen (links) naar andere websites aantreffen. Beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de omgang van persoonsgegevens door deze andere websites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Gegevens verstrekken aan derden
Long at Home Investments B.V. deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Daarnaast verstrekt Long at Home Investments B.V. persoonsgegevens aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging en toegang van persoonsgegevens
Ter bescherming van persoonsgegevens zijn passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen ingesteld om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijzigen en/of verwijderen van gegevens
Als u toestemming heeft verleend om uw persoonsgegevens te verwerken dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@longathome.com. Long at home Investments B.V. zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt op de volgende wijze uw verstrekte gegevens inzien, veranderen, of verwijderen van die bij inschrijving aan ons zijn verstrekt.

Verwijderen cookies
Indien akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies, maar gewenst wordt deze alsnog in te trekken, is het mogelijk deze vanuit de internetbrowser te verwijderen. Het verwijderen van cookies is per internetbrowser verschillend geregeld. Raadpleeg hiervoor de instructie toebehorend aan uw internetbrowser.

Een veel gebruikte toetsenbord combinatie voor het verwijderen van cookies binnen internet browsers is ctrl + shift + del

Vragen, klachten en/of opmerkingen

U kunt voor vragen, klachten en/of opmerkingen over deze privacyverklaring terecht bij de Aanbieder via contactgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Disclaimer
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanbieder is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de Website is daarvoor afdoende.