Disclaimer Feithplein

Disclaimer
Deze disclaimer is van toepassing op de website www.feithpleinvoorburg.com. Door deze website te bezoeken verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op de website wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden, desondanks zijn onjuistheden en onvolledigheden nimmer uit te sluiten. U kunt derhalve geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.

Intellectueel eigendom
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Long at Home Investments B.V. is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of beeldmateriaal op deze website op enigerlei wijze te kopiƫren, over te dragen, te bewerken, te verspreiden of openbaar te maken. Het intellectueel eigendom berust bij Long at Home Investments B.V.

Juistheid van informatie
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de informatie waaronder visualisaties, impressies, plattegronden, etc. zorgvuldig zijn samengesteld, kan Long at Home Investments B.V. niet instaan voor de juistheid, betrouwbaarheid, rechtmatigheid, volledigheid of actualiteit daarvan. De geboden informatie kan door Long at Home Investments B.V. te allen tijde gewijzigd worden en behoeft geen nadere berichtgeving.

Wijzigen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meeste recente versie van de disclaimer van Long at Home Investments B.V. op deze pagina.